2006/02/11

 

Тъй нареченият "дуализъм"

Бог имал син на име Сатанаил. Но решил Сатанаил да се отметне от своя отец и да създаде свое царство, където той да владее. Повел и много ангели след себе си. Когато узнал за готвената измяна, Бог прогонил своя син на земята. Там и сътворил своето царство Сатанаил. Сътворил и първия човек. Но тъй като сам не можел да оживи човека, обърнал се към Бог с молба да му изпрати божествено дихание и му обещал господство над духовната природа на човека. Бог изпълнил молбата на сина си и оживил човека. Но Сатанаил пожелал да подчини на себе си и душата на човека... Хората забравили за своето предназначение и считали самия Сатанаил за върховен Бог. За да освободи човека от властта на Сатанаил, Бог пратил на земята своя втори син – Исус. Доброто и злото, светлината и тъмнината, духовното и тленното у човека ще бъдат в непрестанна битка до Второто пришествие на Христа...

Тъй проповядвали богомилите за ужас на тогавашния християнски канон, защото щом човек е създаден от злия Сатанаил (Сатана), то значи църквата и нейните служители са също чеда на дявола!

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?