2006/02/10

 

Притчата...

Някога цар Борис-Михаил подарил на Свети Климент три къщи в Девол. До къщите построили три черкви, a помежду им пътека - гола, каменна, неприветлива.

Климент повикал монаха, който се грижел за градините, и му рекъл: “Брате, нужно е да посадим дървета край пътеките”.

Монахът отвърнал: “Святиня ти, мога да посадя липи и тополи, след десетина години ще има сянка, и гнезда, и птича песен. Но и тополата и липата са меки дървета, не стават ни за кол, ни за греда, ни за къща, ни за мост”.

Свети Климент запитал: “Тогава?”

Монахът изрекъл: “Дъбове. Само че дъбът расте 50-100 години. Нито ти, нито аз ще минем нявга под сянката на тези дъбове”.

Свети Климент повелил: “Още днес посадете дъбове!”<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?