2006/02/09

 

Крепостната стена на Плиска - столицата на първите български ханове, основана от Аспарух

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?