2006/02/09

 

И не толкова по научному...

"Предречено от Пагане" е един страхотен роман на Вера Мутафчиева, който пресъздава описаните вече събития...

"-Втори ден - нищо! - говорел по същото време Константин Погонат пред съвета на сановници и стратези. - Онзи езичник стои от съмнало до мръкнало на върха, гледа! Наоколо му - никой! А гората, разбира се, гъмжи от неговите конни сатани - (Василевсът не намерил по-подходяща обида.) - Само ни чакат да пошавнем и ще връхлетят като обсебени..."<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?