2006/02/08

 

Иде ли?

Едно от най-емоционалните за мен литературни произведения, посветено на българския героизъм по времето на Сръбско-българската война, е разказът "Иде ли" на Иван Вазов.

"Тая нощ баба Цена сънува сън.

Голям облак, а войската отива в облака и Стоян там. Света Богородичке! Каква страхотия! Облакът бучи, небето трещи, земята се търси - ето какво било битката. Стоян се изгуби в облака, няма го вече, ами сега! . . Тя се сепна, разбуди се. Вътре тъмно, чер мрак. Само вятърът пищи навън. Това е битката. Боже господи Исусе Христе, закриляй го!. . Света Богородичке, помилувай го Стоенча!..."<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?