2006/02/10

 

Легендата...

Легендата мълви, че някога, преди почти 1000 години, българският цар Самуил наредил да се засади дърво – чинар – в столицата Охрид. Когато още било младо дървото, Самуил забил меча си в неговия ствол, за да бележи могъществото на държавата. По онова време българското царство покривало почти целия Балкански полуостров.

Годините се нижели, чинарът растял, стволът се обвил около меча и се сраснал с него, клоните се издигали към небесата, силни и могъщи...

В следващите векове България преживяла възходи и падения, а мечът все стоял забит в могъщото дърво...

Отминали столетия и над България надвиснал османският облак...И пак според легендата, когато османците превзели Охрид, местният валия изтръгнал меча на Самуил от сърцето на стария чинар...тогава България пада под османско робство...

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?