2006/02/25

 

Първата българска империя на Дунав при Аспарух (680-700) и Тервел (700-721)

В резултат на този тъй далновиден ход от страна на Тервел, България получила една изключително ценна придобивка - областта Загоре, която се намирала на юг от Стара планина. Обхващала земите от черноморското крайбрежие на запад, около днешните градове Айтос, Сливен и Ямбол. Това било първото разширение южно от Стара планина и първото трайно установяване в Тракия. Загоре имала и стратегическо значение - оттам минавали най-кратките и удобни пътища от Плиска към Одрин и Цариград. Освен това, с тази територия, Византия губела в значителна степен възможността да организира внезапни нападения към сърцето на българската държава.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?