2006/02/11

 
Това са богомилски гробове в Босна, където богомилството е било държавна религия в продължение на 250 години през Средновековието. Може би единственият запазен богомилски гроб в България е открит в с. Търговище, Белоградчишко

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?