2006/02/17

 

В съкровището са намерени 11 такива златни чаши. Столчето на чашата е кухо и в него е имало прикачена камбанка, която иззвънявала при всяко вдигане на чашата по време на пиршество или някаква церемония. Счита се, че предназначението на звънчето е не само за забава, но и за прогонване на злите духове.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?