2006/02/21

 
Най-старата част на Боянската църква датира от края на 10 в. – началото на 11 в. Оттогава са и първите стенописи, фрагменти от които са достигнали до наши дни.


През 13 век църквата е разширена със средства, дарени от севастократор Калоян и съпругата му Десислава. Севастократор Калоян е владетел на Средец през 13 век. Според ктиторския надпис от 1259 г., запазен в Боянската църква, той е братовчед на цар Константин Асен.

През 19 век църквата отново е разширена и изографисана. Така в нея се срещат три епохи, представени със своето изкуство, което я прави наистина уникална.
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?